Variationskoder

Flisers farvevariationer 

Farver og skygger på alle fliser varierer til en vis grad fra flise til flise og fra produktion til produktion. Man anbefaler, at flere fliser fra samme produktion bliver undersøgt med henblik på at bestemme graden af variation i farvenuancerne. Har du nogle spørgsmål eller bekymringer angående dit valg af fliser, anbefaler vi dig at konsultere en af vores dygtige flisespecialister før installation.

Man inddeler flisers farvevariation i fire versioner:  V1: lav, V2: moderat, V3: høj, V4: meget høj 

V1 - Ensartet udseende

Forskellene mellem fliser fra samme produktionsserie er minimale.

V2 - Svag variation

Tydelige i tekstur og/eller mønster inden for lignende farver

V3 - Moderat variation

Mens farverne på et enkelt stykke flise vil være vejledende for de farver, der kan forventes på de andre fliser, kan antallet af farver på hvert stykke variere betydeligt. For eksempel kan "den lille smule farve" på et stykke flise være den primære farve på det næste stykke.

V4 - Betydelig variation

Tilfældige farveforskelle fra flise til flise, så en flise kan have helt andre farver end andre fliser. Således vil den endelige installation være unik.

Tilbage til blog