EPD'er

Her på siden finder du EPD'er på vores fliser. 

EPD'er (Environmental Product Declaration) er miljøvaredeklaration, der dokumenter et byggeprodukts miljømæssige egenskaber.

Det betyder, at EPD'en er en form for livscyklusvurdering, også kaldet LCA (Life Cycle Assessment), hvor alle miljøegenskaberne i et givent produkt kortlægges i hele dens livsforløb, også det man i byggebranchen kalder for vugge til grav (Kilde: epddanmark.dk).

 

 

Flise producent Link
Tau EPD
Cipa EPD
Energie Ker EPD
Unicom Starcker EPD
Imola EPD
Emil Ceramica EPD
Ceramic Tiles EPD
US Marazzi Group EPD
Buchtal EPD